Uczniowie klas IIIc i IIIa Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie od października 2016 do marca 2017 r. realizowali program 321 Start Warsztatów i Festiwalu Twórczości Medialnej Młodzież dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego Program pomocy wybitnie zdolnym uczniom. Przedsięwzięcie prowadził Pan Piotr Majdrowicz - animator kultury filmowej i jednocześnie koordynator projektu. Podczas cyklu spotkań młodzież poznawała podstawy fotografii, sztuki filmowej oraz krótkich form dziennikarskich. Uczniowie stanęli przed wyzwaniem – nagrali sondę szkolną - Co wiem o herbie Kutna? Następnie podczas zajęć w terenie realizowali temat Symbole miejsc – na przykładzie Kutna, poznali i doskonalili technikę operatorską, kadrowania i dźwięku. Ponadto w ramach projektu odwiedzili Państwową Wyższą Szkolę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, gdzie zobaczyli, jak studenci w salach projekcyjnych i halach zdjęciowych, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, przygotowują swoje autorskie projekty. Cała wycieczka po kampusie zakończyła się w miejscu kultowym - na schodach Łódzkiej Filmówki. Drugim miejscem, jakie odwiedzili, był Pałac Scheiblera, w którym mieści się Muzeum Kinematografii w Łodzi. Poznali tam bogatą kolekcję eksponatów, m.in. aparatów fotograficznych, kamer i projektorów filmowych oraz projekty scenograficzne do filmów fabularnych i animowanych. Poznali też zasady działania fotoplastikonu. Program nie tylko zapoznał młodzież z historią filmu, teatru i telewizji, ale także rozwinął ich zainteresowania w tych obszarach. Dzięki niemu doświadczyli bogatego warsztatu pracy medialnej.