Święto Komisji Edukacji Narodowej cała społeczność szkolna spędziła

w Gimnazjalnym Strasznym Dworze