Rodzice i Pani Dyrektor zapraszają na bal i życzą dobrej zabawy

Trochę pamiątkowych fotografii ....