Pani dyrektor Lidia Nowocin przywitała gości

Samorząd Uczniowski zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy