Pani dyrektor  Lidia Nowocin prezentuje AKT  Przyjęcia Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza do Klubu Przodujących Szkół

Gratulacje i życzenia od Prezydenta Miasta Kutno

Nasze prezentacje ...