Poświęcenie sztandaru podczas Mszy Świętej w intencji nauczycieli, uczniów i rodziców

Prezentacja sztandaru

Odczytanie przez Prezydenta Miasta Kutno Pana Zbigniewa Burzyńskiego Uchwały Rady Miasta o nadaniu Gimnazjum nr 3 w Kutnie imienia Henryka Sienkiewicza i wręczenie dokumentu Pani Dyrektor Lidii Nowocin

Fragmenty szkolnej uroczystości - prezentowaliśmy  postać naszego patrona i jego twórczość