Pole tekstowe: Fragment wypowiedzi Henryka Sienkiewicza podczas uroczystości wręczenia Nagrody Nobla