Wany od dnia 06.02.2017r. Plan zaj lekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017 - II procze                                                                                        
    I A I B I C I D II A II B II C   II D III A III B     III C
P 0                               0                                         0                                 0          
O 1 14 j.ang./j.ang. 18       historia 24       j. polski 29     1   chemia 37       fizyka 38       matematyka 39       wf / wf       1   matematyka 27       j.polski 40       zaj.tech. 34       1   geografia 25    
N 2   fizyka 37       matematyka 39       geografia 25     2   j. niem. 35       chemia 34       j.polski 29       fizyka 26     2   wf /j.ang 18     14 j.ang./j.ang 28       biologia 38       2   matematyka 27    
I 3   j. polski 40       chemia 25       fizyka 28     3   matematyka 27     18 j.fran./j.niem. 35       fizyka 37       j. polski 29     3 14 j.ang./ wf         biologia 38       matematyka 39       3   j. polski 26    
E 4 28 dor.zaw./inf. 35       j. polski 26       matematyka 27     4   j. polski 40       wf / wf         wf / wf         matematyka 39     4   biologia 38     18 j.fran./j.niem. 14       geografia 25       4   fizyka 37    
D 5   godz. z wych. 14       godz. z wych. 39       godz. z wych. 18     5   godz. z wych. 37       godz.z wych. 27       godz. z wych. 26       geografia 25     5   godz. z wych. 29       godz. z wych. 24       godz. z wych. 40       5   godz. z wych. 38    
Z 6   matematyka 39       wf / wf         wf / wf       6   geografia 25     35 j.niem./j.ang. 26 j.ang 18   biologia 38       WOS 40     6   j. polski 29       historia 24     14 j.ang./j.niem. 35       6   zaj.tech. 34    
I 7   geografia 25           -  / j.niem. 35               7   religia 34       j. polski 29       historia 24        - / j.fran. 18     7   zaj.art. 26       wf / wf         j. polski 40       7 28 inf./dor.zaw. 14    
A 8   muzyka 26                         8                       WDR 38               8   religia 37                           8          
9                               9                                         9                                 9          
E 10                               10                                         10                                 10          
  0                               0                                         0                                 0          
  1       -  / inf. 35       muzyka 26       matematyka 27     1             historia 24     14 j. ros./ -         religia 34     1 18 j.fran./j.ros. 14 j.niem 25             chemia 37       1   WOS 40    
W 2 18 j.fran./j.ros. 38 j.niem. 35 38 j.ros./dor.zaw. 36       j. polski 29     2 25 j. ang.         matematyka 27       matematyka 39       zaj.art. 26     2   chemia 37       religia 34       j. polski 40       2   j. ang. 14    
T 3   j. polski 39       wf / wf         wf / wf       3   matematyka 27       chemia 37       j. ang. 14       j. polski 29     3   historia 24       plastyka 26     18 j.ros./j.niem. 35       3   j. polski 40    
O 4   biologia 38       wf / wf         wf / wf       4   j. polski 25     18 j.fran./j.niem. 35       j. polski 29     14 j.ang./j.ang. 26     4   matematyka 27       j. polski 40       matematyka 39       4   chemia 37    
R 5 14 j.ang./ j.ang. 18       historia 24       j. ang. 35     5   muzyka 26       wf / wf           wf  /  wf         matematyka 39     5   j. polski 29       matematyka 27       religia 34       5   biologia 38    
E 6   matematyka 39       j. ang. 18       chemia 37     6   wf / wf         j. polski 40       religia 29       biologia 38     6   wf /j.ang 14     34 dor.zaw./inf. 28       plastyka 26       6   matematyka 27    
K 7 28 inf./dor.zaw. 29       j.polski 40               7   wf / wf         religia 14        - / j.niem 35       historia 24     7 18 j.ang./ wf         zaj. tech. 34                 7   plastyka 26    
  8   wf / wf                           8                                         8   zaj.techn. 34       zaj.art. 26                 8          
  9                               9                                         9                                 9          
  10                               10                                         10                                 10          
  0                               0                                         0                                 0          
  1 28 inf./         religia 40       historia 26     1   wf / wf         fizyka 37       j. polski 29       historia 24     1   geografia 25       chemia 39       j.polski 18       1   matematyka 27    
2   EDB 38       geografia 25       matematyka 27     2   j. ang. 14       WOS 26       chemia 39       fizyka 37     2   j. polski 29       j. polski 40       wf / wf         2   wf / wf      
R 3   geografia 25       fizyka 40       chemia 39     3   religia 34       zaj.tech. 26       j. ang. 14       j. polski 29     3   fizyka 37       matematyka 27       wf / wf         3   wf / wf      
O 4   j. polski 40       biologia 38       j. ang. 29     4   historia 26       geografia 25       matematyka 39     18 j.fran./j.niem. 35     4   matematyka 27       wf / wf         fizyka 37       4   j.ang. 14    
D 5 14 j.ang./ j.ang. 38       matematyka 39       j. fran. 18     5   fizyka 37       matematyka 27       WOS 26       wf / wf       5   wos 29       geografia 25     34 j.ros./j.niem. 35       5   historia 24    
A 6 18 j.fran./ j.ros. 27 j. niem. 35 27 j.ros./inf. 28       religia 29     6   geografia 25       biologia 34       fizyka 37       matematyka 39     6   biologia 38     14 j.ang./j.ang 26       historia 24       6   j. polski 40    
  7   wf / wf                   geografia 25     7    - / inf. 28       j. polski 40     27 j.ros./ -                 7 18 j.fran./j.ros. 27 j.niem 35   WDR 38       matematyka 39       7   religia 34    
  8   religia 25                  - / inf. 28     8                                         8    - /j.ang. 14                           8          
  9                               9                                         9                                 9          
  10                               10                                         10                                 10          
  0                               0                                         0                                 0          
  1   wf / wf         j. polski 37       matematyka 27     1   historia 26       religia 34       geografia 25       WDR 39     1   biologia 38     14 j.ang./j.ang. 29       j. polski 40       1 18 j.fran./j.niem. 35    
C 2   wf / wf         geografia 25       historia 26     2   j. polski 34     35 j.niem./j.ang. 18 j. ang. 37   matematyka 39       biologia 38     2   j. polski 29       matematyka 27     14 j.ang./j.niem 35       2   j. polski 40    
Z 3   matematyka 39       chemia 37       EDB 26     3   matematyka 27       j. polski 40       j. polski 29     28 j.ang./j.ang. 25     3 14 j.ang./ wf       18 j.fran./j.niem. 35       historia 24       3   biologia 38    
W 4   chemia 37       j. ang. 18       j. polski 29     4   EDB 26       biologia 38       historia 24       matematyka 39     4   wf /j.ang 14       wf / wf         WOS 25       4   matematyka 27    
A 5 14 j.ang./ j.ang. 18       matematyka 39       religia 25     5   j. niem. 35       matematyka 27       biologia 29       zaj.tech. 34     5   fizyka 37       wf / wf         biologia 38       5   zaj.art. 26    
R 6   historia 24         -  /j.niem 35       biologia 39     6   biologia 38       zaj.art. 26       zaj.tech. 34       j. polski 29     6   matematyka 27       fizyka 37       wf / wf         6   wf / wf      
T 7                       muzyka 26     7   wf dz./ -         historia 24        - / j.niem 35       godz.z wych. 38     7   wf / -