Zmagania turniejowe

Jury turnieju podczas pracy

Wręczenie nagrody zwycięzcy