Czy pierwszoklasiści znają patrona szkoły?  Sprawdzimy ich wiedzę podczas konkursu.

Okazało się, że odpowiedzi były poprawne i wyczerpujące. Dla zwycięskich klas Pani Dyrektor przyznała dodatkowe nagrody - dni bez klasówek i odpytywania.

Przyszedł czas na ślubowanie.