Najlepsi uczniowie z Gimnazjum nr 3 nagrodzeni stypendiami

W dniu 10 lutego 2014 roku w Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów finansowych Prezydenta Miasta Kutno dla uczniów wyróżniających się w nauce w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014.

Kryteria uzyskania stypendium, tj. średnia ocen minimum 5,00 oraz co najmniej dobre zachowanie, spełniło pięć uczennic: Weronika Bronikowska Ia, Zuzanna Staniszewska Ia, Oliwia Jancerowicz Ia, Emilia Mazur IIb oraz Oliwia Gęsiarz IIb.

Stypendia, w obecności zaproszonych rodziców oraz Rady Pedagogicznej, wręczyli Zbigniew Burzyński –Prezydent Miasta Kutno oraz Lidia Nowocin – dyrektor gimnazjum.

Gratulujemy!