Sztandar Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie

Sztandar został ufundowany i nadany szkole przez Prezydenta Miasta Kutno w dniu 30 maja 2006r.