Już drużyny rozpoczęły pracę ...

Co 15 minut  zmieniały się drużyny zmieniały stanowiska pracy ...

Jury też było bardzo zajęte ...