Uczestnicy Konkursu

Komisja podczas pracy...

Adrian Kawecki rozbawił wszystkich - I miejsce w konkursie

Marcin Biliński podczas recytacji  - zajął II miejsce

Recytuje Monika Ogłoszka - również zajęła II miejsce

Pani dyrektor Lidia Nowocin gratuluje zwycięzcy ....