Uczestnicy po wręczeniu nagród

Tak pracowały drużyny podczas turnieju

Nagrody wręczał Prezydent Miasta Kutno Pan Grzegorz Chojnacki

Była też część artystyczna ...