Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu

Obywatele dla Demokracji

 

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie  realizowanym przez Stowarzyszenie „De Facto”

 

 

Celem projektu jest zwiększenie do 30.04.2016 świadomości i aktywności obywatelskiej uczniów naszej szkoły.

W naszej szkole powstała grupy Audio-wolontariatu. Przy stałym wsparciu merytorycznym specjalistów i koordynatorów wolontariatu uczniowie opisują ilustracje z czasopism dla 2300 osób niewidomych z całej Polski. Dzięki wytężonej pracy, cierpliwości i umiejętnościom wolontariuszy osoby niewidome mogły poznać świat którego nie widzą.

Projekt przewiduje również inne działania. Audio-wolontariusze wspólnie z osobami niewidomymi ustalą przyczyny i miejsca dyskryminacji w szkole i otoczeniu.

W 2015 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizowane zostaną Ogólnoszkolne Debaty na rzecz Obalenia Barier w celu określenia głównych barier oraz podjęcia przez szkoły działań dla ich usunięcia.

 

Partnerzy: Uniwersytet w Barcelonie - zapewni wsparcie merytoryczne szkoleń i pracy audio–wolontariuszy a Gimnazjum w Pawonkowie – stworzy model Inkubatora Audio-wolontariatu promującego efekty projektu po jego zakończeniu.