Dnia 21 września br. wolontariusze De Facto spotkali się z dyrektorem ds. badań Centrum Rozwoju Społeczno- Gospodarczego w związku z badaniem ewaluacyjnym prowadzonym na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczymy w projekcie "Internetowy kiosk z prasą dla niewidomych i pracą dla niepełnosprawnych". Dlatego też odpowiadaliśmy na pytania związane z wolontariatem, mówiliśmy o naszym zaangażowaniu w projekt, obowiązkach i oczekiwaniach. Udowodniliśmy naszemu rozmówcy, że pomaganie innym to nie tylko domena dorosłych. Dzięki nam od 4 lat niewidomi czytają prasę i oglądają ilustracje.