REKRUTACJA  2017/2018

Strona główna

Wizytówka

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Z życia szkoły

Nasze sukcesy

Galeria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Termin składania zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy I
odbywa się w terminie

od 14 kwietnia  2017r. do 27 kwietnia 2017r.

Dokumentację rekrutacyjną należy składać w sekretariacie szkoły

Zgłoszenia, wnioski i stosowne dokumenty dotyczące rekrutacji będą dostępne w sekretariacie:

Szkoły Podstawowej nr 5 w Kutnie ul. Konduktorska 13

Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie ul. Łęczycka 11

oraz na stronie internetowej szkoły.

 

UCHWAŁA RADY MIASTA KUTNO - kryteria

Zarządzenie - harmonogram rekrutacji

Zgłoszenie kandydata do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kutnie

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu do klasy I przy Szkole Podstawowej Nr 5

Oświadczenie rodzica, że kandydat jest mieszkańcem Miasta Kutno

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa Kandydata do tej szkoły

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującego w pobliżu tej szkoły przedszkola/punktu przedszkolnego/żłobka/gimnazjum

Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych Kandydata

 

Komunikat o rekrutacji do przedszkoli