WIZYTÓWKA

Strona główna

Historia szkoły

Organizacja pracy

Rekrutacja

Dla  rodziców

 

 

 

 

    Gimnazjum nr 3

  im. Henryka  Sienkiewicza

w Kutnie

    ul. Łęczycka 11 

    99-300 Kutno

    tel. (024) 253-30-72

    e-mail: gm3kutno@wp.pl