SPOTKANIA Z RODZICAMI

Strona główna

Wizytówka

Kalendarz         roku szkolnego

Godziny zajęć lekcyjnych

Godziny pracy 

Rekrutacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami

pierwszy wtorek miesiąca

17.00  -  18.00

z wyjątkiem miesięcy feryjnych

04 października 2016 r.

06 grudnia 2016 r.

03 stycznia 2017 r.

07 marca 2017 r.

09 maja 2017 r.

 

Składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 70 zł.

Wpłat można dokonać w Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie w pokoju 21

 lub bezpośrednio na konto w banku BNP PARIBAS.

Numer konta : 69 1600 1462 1848 0176 1000 0001

 

Terminy spotkań z rodzicami 2016/2017 godz. 17.00

06 września 2016 r. (wtorek) zebranie rodzicielskie

15 listopada 2016 (wtorek) zebranie rodzicielskie

07 luty 2017 r. (wtorek) - zebranie śródroczne

05 kwietnia 2017 r. (wtorek) zebranie rodzicielskie

23 maja 2017 r. (wtorek) - zebranie rodzicielskie (proponowane oceny roczne)