Szkolne Grupy Wolontariatu na rzecz uczniów niewidomych  Stowarzyszenie ,,De facto"
 

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie  realizowanym przez Stowarzyszenie „De Facto”
 

21 września - spotkanie wolontariuszy ,,De Facto"
 

Zapraszamy na imprezę integracyjną „Nie widzę przeszkód” 

Audio Piknik „Nie widzę przeszkód”