Wizytówka  

Nasz patron

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Rada Rodziców

Prawo szkolne

Informacje dla  rodziców

Z życia szkoły

Nasze sukcesy

Galeria

Oddziały dwujęzyczne

Rekrutacja

Absolwenci

Wolontariat

  

20 września 2016r. o godz. 1700 w sali gimnastycznej odbędzie się Zebranie Ogólne Rodziców.
 Cel - konsultacje społeczne dotyczące Programu Rewitalizacji Miasta Kutno.
Serdecznie zapraszamy.

Podręczniki 2016/2017           Plan lekcji 2016/2017             Programy nauczania