Z   ŻYCIA   SZKOŁY

Strona główna

Wizytówka

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Z życia szkoły

Nasze sukcesy

Galeria

Rekrutacja

 

 

ROK SZKOLNY 2005/2006

1 września 2005r. - uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2005/2006"

30 września 2005r. - dyskoteka z okazji "Dnia Chłopca"

14 października 2005r.  - uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej  

28 października 2005r. - uroczystość z okazji "Dnia Papieskiego"

Październik - opracowanie harmonogramu działań zmierzających do nadania szkole imienia

11 listopada 2005r. - uroczystość z okazji Święta Niepodległości

18 listopada 2005r.- otwarcie Pracowni Komputerowej

18 listopada 2005r. - dyskoteka andrzejkowa

26 listopada 2005r. - uczniowie gimnazjum zostali zaproszeni na uroczystość podsumowania działalności Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, szkoła otrzymała dar od bractwa w postaci 100 książek, młodzież uczestniczyła w spektaklu baletowym "Jezioro Łabędzie" w Teatrze Wielkim w Warszawie

7 grudnia 2005r. - Mikołajkowy Konkurs Grup Tanecznych

22 grudnia 2005r. - szkolne spotkanie wigilijne

2 lutego 2006r. - uroczystość  z okazji Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

7 marca 2006r - Konkurs Recytatorski  Prozy  Henryka Sienkiewicza "Dla pokrzepienia serc"

11 marca 2006r. -  "Drzwi otwarte" - szóstoklasiści odwiedzali naszą szkołę

23 marca 2006r. -  odbył się Turniej Wiedzy Humanistycznej

24 marca 2006r. - odbył się turniej Wiedzy Matematyczno - Przyrodniczej 

30 maja 2006r. - uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru